Udskriv siden
AB Njal
< Forhåndstilmelding til altaner
04-11-18 16:53 Alder: 1 year

Altaner mod gården og tagterrasser


Andelshavere, der ikke allerede i forbindelse med ansøgning om altaner mod gaden har tilkendegivet, at de ønsker altan mod gården eller slet ikke ønsker altan, har modtaget dette brev i deres postkasse.