Udskriv siden
AB Njal

Bestyrelsen i AB Njal

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen I AB Njal består af en formand, en næstformand, fem ordinære medlemmer og to suppleanter, og der arbejdes ud fra en forretningsorden, som du finder til højre. 

Bestyrelsen samarbejder med Administration Danmark, der varetager den daglige administration af foreningen.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver 3. uge, og bestyrelsesreferaterne uploades løbende her på hjemmesiden. 

Formand

Næstformand

Conni Madsen


Leifsgade 7, 5. tv.


Mobil: 30 66 37 74

e-mail: conni@abnjal.dk  

Mette Belling Skov

Gunløgsgade 53, 1. th.

e-mail: mette@abnjal.dk

 

Medlemmer

Jacob Thøgersen 

Egilsgade 54, 1. tv.

Ronnie Fibæk Hansen

Gunløgsgade 59, 5. tv.

 

 

Bent Ottosen

Atillerivej 56, 2. tv.

 

 


Suppleanter

 

 

Dokumenter

Forretningsorden