Udskriv siden
AB Njal

Bestyrelsen i AB Njal

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen I AB Njal består af en formand, en næstformand, fem ordinære medlemmer og to suppleanter, og der arbejdes ud fra en forretningsorden, som du finder til højre. 

Bestyrelsen samarbejder med Administration Danmark, der varetager den daglige administration af foreningen.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver 3. uge, og bestyrelsesreferaterne uploades løbende her på hjemmesiden. 

FormandNæstformand

Conni Madsen


Leifsgade 7, 5. tv.
Mobil: 30 66 37 74

Mette Belling Skov

Gunløgsgade 53, 1. th.

e-mail: mette.belling.skov@gmail.com

 

Medlemmer

Nicolai Fjellerad 

Gunløgsgade 51, 2. tv.

Peter Munch Sørensen 

Egilsgade 50, 5. tv.

Ronnie Fibæk Hansen

Gunløgsgade 59, 5. tv.

Jesper Buhl Jensen

Gunløgsgade 63, 4. tv.

Bent Ottosen

Atillerivej 56, 2. tv.

 

 


Suppleanter

 

 

Dokumenter

Forretningsorden