Udskriv siden
AB Njal

Økonomi

Andelsforeningens drift er ikke længere kun et spørgsmål om at sikre gode og trygge rammer for beboernes daglige tilværelse. I de seneste år har udviklingen på andelsboligmarkedet betydet, at der er store forventninger om økonomisk gevinst og dermed også risiko for tab forbundet med købet af en andelslejlighed. I en forening af AB Njals størrelse er driftsbudgettet desuden på mange millioner.

I AB Njal forholder vi os nøgterne til denne udvikling og forsøger at finde en balance mellem den enkeltes ønske om gevinst og fællesskabets behov for en stabil økonomi.

I regnskaberne og budgetterne er det muligt år for år at følge foreningens dispositioner og udviklingen i dens økonomi.