Udskriv siden
AB Njal

Miljø og affald

I AB Njal har vi valgt at sortere affaldet, da det både gavner miljøet og økonomien. 

 

Køkkenaffald anbringes i containerne for dagrenovation. 

 

Papir, aviser og telefonbøger anbringes i papircontainer. 

 

Pap anbringes i papcontainer (NB! disse skal låses op med en nøgle, der hænger på containeren). 

 

Desuden anbringes batterier, metal, hård plast og elektronik i specialcontainere. 

 

Miljøbelastende affald afleveres ved miljøskabet i rummet i den lille port i Gunløgsgade. 

 

Affald og andre effekter må ikke opbevares på for- eller bagtrapper. I tilfælde af overtrædelse af dette, fjernes det af viceværten og et tillæg på kr. 200,- opkræves over huslejen.

 

Brandbare væsker 
Disse skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på køkken-, hovedtrapper og fællesarealer. 

 

Storskrald og større elektronikskrot
Storskrald skal placeres i rummet ved siden af Gunløgsgade 53 - din nøgle til opgangsdøren bruges her. Hvidevarer samt større elektronikskrot placeres også her.

 

Er der ikke plads til dit storskrald i rummet, så vent til næste tømning. Pt. tømmes der hver tirsdag. Lad være med at efterlade dit storskrald i porte eller gård. Storskrald er IKKE pap, papir, glasbeholdere, småt elektronik. Vi har plads til alt dette andre steder.

 

Byggeaffald
Byggeaffald er IKKE storskrald, og det må IKKE afleveres i dagrenovationen, storskraldsrummet eller henstilles i gården eller i portene. Det er beboernes pligt selv at bortskaffe byggeaffald og få det afleveret på genbrugspladsen.

 

Nærmeste genbrugsplads er: 

Vermlandsgade Genbrugsstation 
Herjedalgade 2-4, 2300 København S 
Åben:
Hverdage 10.00 - 20.00 (1/4 - 30/9)
Hverdage 10.00 - 18.00 (1/10 - 31/3)
Lør/søn og helligdage 10.00 - 17.00

Holder lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. 

 

Læs mere om Københavns Kommunes genbrugsstationer på kommunens hjemmeside www.kk.dk.