Udskriv siden
AB Njal

Køb / salg / fremleje / korttidsudlejning

Køb af andel 

Ønsker du at købe en andel, skal du respondere skriftligt på et opslag vedrørende salg af en andel. Andele til salg annonceres på opslagstavlerne i opgangene og udsendes til et antal på den eksterne venteliste. 

Administrator meddeler skriftligt, om du har fået tildelt den ønskede lejlighed. Lejligheden købes som beset og i henhold til vurderingen. Dog kan køber frem til købsdatoen fortryde køb af løsøre.

Køber betaler for udarbejdelse/opstilling af købsaftale. Prisen er kr. 5.000,- ekskl. moms. Købsaftalen underskrives af både køber og sælger og godkendes af bestyrelsen. Dette sker på andelsforeningens kontor, Leifsgade 7.

Efter overtagelsen har køber tre uger til at gøre indsigelser vedrørende eventuelle fejl og mangler. Indsigelser er alene en sag mellem køber og sælger. AB Njal orienteres dog om sagen. 

Salg af andel

Andelshaver meddeler foreningen, at denne ønsker at sælge sin andel. Dette gøres ved at kontakte administrator. Der laves herefter en aftale om tidspunkt for vurdering af lejligheden. 

Vurderingen rekvireres af administrator, og andelshaver er til stede under vurderingen. I forbindelse med synet udleverer andelshaver tidligere vurdering, hvis sådan en forefindes, egne bilag for køb af løsøre og forbedringer samt evt. officielle godkendelser af installationer mv. og gerne andelsbevis. 

Vurderingsrapporten sendes til sælger i løbet af 10 dage. Sælger har herefter 3 dage til eventuelle indsigelser i forhold til vurderingen. Når andelen er vurderet kan andelshaver ikke udbedre mangler med mindre dette er specifikt aftalt i forbindelse med vurderingen. 

På baggrund af den godkendte vurdering udarbejder administrator en købsaftale. 
Andelshaver skal selv fremvise andelen i forbindelse med salg. Der laves to fremvisninger - en i dagtimerne og en i aftentimerne. Tidspunktet aftales med administrator, som udformer det opslag, der annoncerer, at andelen er til salg. 
Administrator underretter sælger, når andelen er solgt med henblik på underskrivelse af købsaftale. Købsaftalen underskrives af både køber og sælger. Dette sker på andelsforeningens kontor, Leifsgade 7. 

Det tager minimum 3 måneder at sælge en lejlighed. Andelshaver skal fraflytte sin lejlighed senest kl. 12 på overdragelsesdagen. Nøgler overdrages til køber af sælger. 

Lejligheden skal efterlades rengjort. Husk at afmelde el og gas hos Hofor, og husk også at afmelde evt PBS-aftaler omkring el og gas. Sælger sørger for slutaflæsning af varme.

Venteliste

I AB Njal er der tre ventelister: intern venteliste, børneventeliste samt ekstern venteliste. 

Den først indtegnede på venteliste går forud for de senere indtegnede ved tildeling af ledige andele. 

Alle andelshavere har ret til at stå på den interne venteliste. Er du allerede opskrevet på vores interne venteliste, kan du ud over at følge med i udbuddet af ledige lejligheder via opslagene på opslagstavlerne i hovedtrappeopgangene, modtage opslagene direkte på e-mail. Du tilmelder dig denne service ved at sende en e-mail til Administration Danmark på venteliste@admdk.dk og skrive "Njal - intern venteliste" i emnefeltet.

Alle andelshavere har endvidere ret til at have to personer stående på den eksterne venteliste.

Korttidsudlejning

På generalforsamlingen 2016 blev det besluttet at tillade korttidsudlejning. Betingelserne for korttidsudlejning fremgår af foreningens vedtægter.

Når du korttidsudlejer, skal du udfylde en formular med oplysninger om navn, adresse, udlejningsperiode, dine kontaktoplysninger mv. Link til formularen finder du her:

Registrering af korttidsudlejning