Udskriv siden
AB Njal

Baggrunden for foreningens logo

AB Njals logo er tegnet af Jan Christiansen fra Jan C Design & Kommunikation. Inspirationen til logoets udformning er hentet fra de karakteristiske buede vinduer over dørene til opgangene. Ved at anvende et element fra bygningens arkitektur som motiv bliver foreningens logo et symbol på den tætte sammenhæng mellem virksomhed og ejendom, der er en andelsforenings særkende. Vinduernes sprosser, der både stråler ud fra et centrum og danner forbindelser mellem forgreningerne, er et billede på det sociale netværk og sammenhold, der hersker indadtil i foreningen og på forbindelserne udadtil, til livet på Bryggen og til andre andelsforeninger såvel på Bryggen som i det øvrige Danmark.

Logoet er tegnet i en løs streg for at trække en forbindelse tilbage i tiden til vikingetidens organiske ornamentik og dermed de islandske sagaer. AB Njal er opkaldt efter den længste af alle sagaerne, nemlig Njals saga, der foregår på tidspunktet for kristendommens indførelse i Island omkring år 1000. Den handler om den skarpsindige Njal, der endte med at brænde inde sammen med sin hustru Bergthora.

Farverne til logoet er hentet fra bygningen, der er karakteriseret ved stueetagens og tagets røde mur- og teglsten og de mellemliggende etagers grå, pudsede facade. Logoet afspejler meget præcist symmetrien i facadens opbygning ved at lade det grå, halvbueformede vindue ligge centreret over de røde bogstaver.