Udskriv siden
AB Njal
21-11-12 00:25 Alder: 7 yrs

Opdateret husorden

Du kan nu finde den opdaterede husorden på hjemmesiden


I bestyrelsens beretning på generalforsamlingen tirsdag 13. nov. 2012, gjorde bestyrelsen opmærksom på, at foreningens husorden er blevet opdateret ift. nye pavilloner i gården og ny affaldssortering.

Den opdaterede husorden finder du under punkter 'Vedtægter og husorden'.

Bestyrelsen takker for en god generalforsamling.