Udskriv siden
AB Njal

Arbejdsweekend

IMG_7160mad
AB Njal afholder én arbejdsweekend om året. Den ligger i foråret. 

Der er flere formål med denne weekend. Dels sparer vi en masse penge i vores forening ved at udføre arbejder selv fremfor at betale for udførelsen. Dels får vi nogle gode muligheder for at lære vores nabo at kende. Vi opnår et rigtig godt kendskab til vores ejendom og af og til også et indblik i, hvad driften af sådan en indebærer.

Fire uger før en given arbejdsweekend vil du få en invitation i din postkasse. Du vil også kunne læse invitationen her og ligeledes tilmelde dig herfra. Brug en af mulighederne til højre herfor. 

Vedtægternes ordlyd vedr. arbejdsweekend:

A/B Njal vedtægter §8 stk. 5 og 6
"Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejde skal være mulighed for at gennemføre fællesarbejder op til fire dage årligt. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften, som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbeløbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet. Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst fire ugers varsel, til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver, samt frist for tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere. Pensionisters deltagelse er frivillig. Bestyrelsen tager stilling til andre særlige tilfælde for fritagelse".