Udskriv siden
AB Njal

Vedtægter og husorden

I vedtægterne og ordensreglerne kan du læse om retningslinjerne for at bo i AB Njal. Reglerne er vedtaget på foreningens generalforsamling, og det er bestyrelsen, der håndhæver dem på fællesskabets vegne.

Vedtægterne beskriver de formelle regler for optagelse i og udtrædelse af foreningen (køb og salg), foreningens organisatoriske opbygning, og hvordan den administreres.

I hus- og gårdordenen er de praktiske regler for livet i ejendommen beskrevet. Ønsker du at have husdyr i lejligheden, skal du søge tilladelse om dette før anskaffelse af husdyret.

Grove overtrædelser af vedtægter eller ordensregler kan i yderste konsekvens føre til eksklusion af foreningen.

Se links til vedtægter, husorden, gårdregler og ansøgning om tilladelse til husdyr i menuen til højre.