Udskriv siden
AB Njal

Indeklima

Skimmelsvamp

Vi har fået en del henvendelser vedr. skimmelsvamp - hvad der er årsagen dertil og hvilke behandlingsmuligheder, der findes. Derfor denne vejledning.

Evt. årsager til skimmelsvamp kan være:

 1. Dårligt indeklima / manglende udluftning. Ses ofte i forbindelse med kondens på ruder.
 2. Tørring af tøj i lejligheden.
 3. Mekanisk ventilation og naturligt aftræk kan muligvis være tilstoppet.
 4. Manglende udluftning under badeværelsesdøren. Toiletdør står åben før og efter, man har taget bad.
 5. Manglende udluftning under madlavning.
 6. Store varmeforskelle i boligens rum.

Løsningsforslag:

 1. Jævnlig udluftning.
 2. Undgå at tørre vasketøj i lejligheden.
 3. Rengør mekanisk ventilation. Støvsug så meget det er muligt inde i ventilationskanalen. Lav
 4. Et forsøg med ikke at genmontere den mekaniske ventilation, da ventilatoren mindsker udluftning når den ikke er i brug.
 5. Problemet kan løses ved enten at afkorte badeværelsesdøren i bunden med 1,5 cm, eller skær 4 - 5 ventilationshuller i bunden af dør pladen med en diameter på ca. 3 cm. Begge muligheder øger ventilationen til ventilationskanalen og minimerer risiko for fugtskader.  Slutteligt skal man holde døren lukket både under og efter badningen, så kondensen mindskes i lejligheden.
 6. Åben et vindue.
 7. I skal sørge få, at der er en jævn varme i lejligheden, ved f.eks. at stille alle termostaterne på 3.

Behandling:

Afvask skimmelsvamp området i enten klorin eller rodalon. Der henvises i øvrigt til www.bolius.dk               

Vandskader

Vi har den senere tid haft en del vandskader, som drejer sig om tilstoppede badeværelsesafløb samt skader på vaskemaskineinstallationer.

Ved tilstoppede afløb opstammes vandet og løber ud i entreen, hvor det i mange situationer søger videre ned til underboen. Sådanne skader dækker ejendommens forsikring ikke.

 1. Sørg for jævnligt at sikre dig ved at rense afløbet. 
 2. Stol ikke på, at afløbsrens klarer problemet alene.

Utætte vaskemaskineinstallationer:

 1. Sørg for at tjekke vandslange og tilkobling bag på vaske/opvaskemaskinen jævnligt. Vandskader, som opstår på baggrund af utætheder i slanger samt vandtilførsel, dækker forsikringen ikke.
 2. Husk drypbakker under vaskemaskiner/opvaskemaskiner 

Vandskader, som opstår i forbindelse med ovennævnte, er beboerens eget ansvar. Også evt. skader, som opstår hos din underbo, er ligeledes noget, du vil komme til at hæfte for.